Aartsengelen Michael en Gabriel (54x21 cm.) Zij worden gezien als de boodschappers van de Heer. Hier afgebeeld met een bodestaf, en een diskos met de initialen van Jezus Christus. Naar een voorbeeld van de Russische monnik Gregorij Krug - 20e eeuw.
Iconen Van Dyck