Christus Psychosostes (30x22,5 cm.) De zielenredder draagt in de linkerhand het evangelieboek. De houding van Zijn rechterhand verwijst naar de twee naturen en de drie Goddelijke personen van Christus. Naar het voorbeeld van een Macedonische icoon uit de 13e eeuw.
Iconen Van Dyck