De Aartsengel Michaël (83x35,5 cm.) Naar een voorbeeld van een icoon uit de iconostase van de kerk van de Moeder Gods van Smolensk. Moskou – 1685. De versieringen op de boord van de mantel zijn in bladgoud uitgevoerd.
Iconen Van Dyck