De boodschap van de Engel Gabriel aan Maria (46x32 cm.) De Aartsengel Gabriel brengt Maria een bezoek, en meldt haar dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van Zijn zoon te worden. (Lucas 1: 26–35) Feestdag: 25 maart. Naar iconen van de kapel van de Heilige Tryphon nabij het Chilandar klooster – Athos, in1620 geschilderd door de Servische monnik Grigorije Mitrofanovic.
De boodschap van de Engel Gabriel aan Maria
Iconen Van Dyck