De Evangelist Lucas (30x22 cm.) Lucas was een Syriër uit Antiochië. Hij was een volgeling van de Apostelen, schreef een Evangelie, en Handelingen der Apostelen. Volgens een legende zou hij de eerste icoon van de Moeder Gods geschilderd hebben, daarom is hij ook de patroonheilige van de schilders. Naar het voorbeeld van een icoon uit het Chilandar klooster  14e eeuw - Athos.
Iconen Van Dyck