De Evangelist Mattheus (54x23,5 cm.) Mattheus houdt het opengeslagen evangelie met de beginwoorden: Dit is het boek van de geboorte van Jezus Christus… in zijn handen, en schijnt het aan diegene op wie hij toeloopt te willen overhandigen. Naar een voorbeeld van einde 13e – begin 14e eeuw – Ohrid. Feestdag in de Orthodoxe kerk: 16  november.
Iconen Van Dyck