De Heilige Jacobus (47x17 cm.) Jakobus de meerdere was een discipel en apostel van Jezus Christus. Hij werd geroepen toen hij aan het werk was op het schip van zijn vader Zebedeüs, samen met zijn broer Johannes. Hij stierf in het jaar 44 te Judea. Zijn naamdag: 25 juli.
Iconen Van Dyck