De Heilige Johannes Theologos (31x25 cm.) Hij was de broer van Jacobus. Van Johannes is bekend dat hij in Klein-Azië, vooral in Efeze, het Evangelie verkondigde. Naar het voorbeeld van een Griekse icoon uit de 16e eeuw
Iconen Van Dyck