De Heilige Norbertus (28x20,5 cm.) Hij was een Rooms- Katholieke bisschop, enige tijd verbonden als kanunnik aan de St Victorkerk te Xanten. Van rijke afkomst, gaf hij zijn bezittingen aan de armen. Hij was de grondlegger van de Premonstratenzers, -Norbertijnen. Feestdag: 6 juni. Hedendaagse icoon gebaseerd op oorspronkelijke afbeeldingen.
Iconen Van Dyck