de Profeet Elia in de woestijn (33,5x20,5 cm.) Op de vlucht voor koningin Izebel, de vrouw van koning Achab, verborg hij zich in de woestijn in een grot nabij de beek Cherith, waar hij zich aan laafde. Elke morgen bracht een raaf hem brood. Zijn veelbewogen leven is beschreven in het boek I en II Koningen. Naar het voorbeeld van een Kretenzische icoon uit 1570 van Michael Damaskinos.
Iconen Van Dyck