De Transfiguratie op de berg Tabor (36x26,5 cm.) Werd volgens de bijbel waargenomen door de apostelen Petrus, Johannes en Jacobus. Zij zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse, stralende gestalte, en vergezeld werd door de Profeten Mozes en Elia. Naar een icoon van Theophanes de Griek – eind 14e eeuw.
De Transfiguratie op de berg Tabor
Iconen Van Dyck