Deësis Deësis betekent smeekbede, aanbidding, of voorspraak. Bij een deësis worden meestal drie figuren afgebeeld. Midden, Christus, vaak tronend, met de rechterhand zegenend, en met het evangelieboek in de linkerhand. Aan zijn rechterzijde staat de Moeder Gods, aan zijn linker, Johannes de doper, ook de voorloper genoemd. De figuren staan een weinig voorovergebogen, de handen in een smekend gebaar. Dit noemt men een kleine deësis. Bij een grote deësis worden nog meer voorsprekers toegevoegd in volgorde van belangrijkheid: Aartsengelen, apostelen, hoofdfiguren van de Orthodoxe kerk, en ook vaak plaatselijke heiligen. De grote deësis wordt in de iconostase van de Orthodoxe kerken, centraal boven de Koningsdeur geplaatst
Iconen Van Dyck