De geboorte van Jezus (28,5x22,5 cm.) En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond Hem in doeken, en legde Hem neer in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. (Lucas 2 vers 6-7.) Naar een voorbeeld uit Noord Rusland – tweede helft 16e eeuw
De geboorte van Jezus
Iconen Van Dyck