De verrijzenis of Anastasis (44x35cm.) Het is de icoon van de verlossing of opstanding, in de Oosterse kerk de Paasicoon. Christus verbreekt de poorten van de onderwereld, en verlost Adam en Eva. Hij is omgeven door een mandorla, symbool van Gods heerlijkheid. Op de achtergrond staan Johannes de Doper, en de bijbelse figuren David en Salomo. Feestdag: Paasdag. Detail van een fresco uit de Chora kerk in Constantinopel (Istanbul)
Iconen Van Dyck