Moeder Gods Hodegitria (31,5x23,5 cm.) Zij die de weg wijst. Het meest verspreide icoontype zou Constantinopel meermaals beschermd hebben tegen vijandelijke aanvallen. Het oerbeeld zou door Lucas geschilderd zijn in het huis van de Heilige Familie. Naar het voorbeeld van een icoon uit het Vatopedi klooster – 13e eeuw – Athos. De Hodegetria (Grieks: οδηγήτρια: Zij-die-de-weg- wijst) zou het oudste type icoon van de Moeder Gods of Maria zijn. De namen die men in het Oosters christendom aan de Moeder Gods geeft zijn zeer typerend: men noemt haar Panaghía (de Al-heilige) of Theotókos (die-God-gebaard- heeft) of Mètèr Theou (Moeder Gods). Bij elke uitbeelding van de Moeder Gods staat als monogram ΜΗΡ ΘΥ, de afkorting van de titel Μη[τή]ρ Θ[εο]ύ (Moeder Gods) Voorstelling en interpretatie Het 'kind' heeft niets kinderlijks: het is een kleine volwassene, geboren met een volwassen geest, die in de linkerhand een boekrol (de Heilige Schrift) vasthoudt, en met de rechterhand een zegenend gebaar maakt (zoals de Pantocrator): dit is de Emmanuël (God-met-ons), de voorstelling van een baardeloze Christus, het symbool van de verlossing, van de tijdloze heilsbelofte van God.
Iconen Van Dyck