Het brandende, niet verbrandende braambos De afbeelding is gebaseerd op een hymne van de kerkvader Efraïm de Syriër, de Akathistos-hymne. Daarin komen de regels voor: Zoals het braambos brandde, maar niet verbrandde, zo zijt gij maagd gebleven, o Heilige Moeder Gods. Deze voorstelling werd voor het eerst aangetroffen op een icoon in de 14e eeuw van Byzantijnse oorsprong. De oer-icoon behoedde in de 17e eeuw de stad Moskou voor totale verwoesting door vuur.Sindsdien wordt zij vereerd als bescherming tegen brand. Feestdag: 4 september.
De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God. Maar enkel hij die het ziet doet zijn schoenen uit De rest zit er omheen en plukt bramen Elizabeth Barett Browning uit ‘The fire of Stilness’
Iconen Van Dyck