De Heiligen Cosmas en Damianos (45x28 cm.) Patroonheiligen van artsen en apothekers. De tweelingbroers leefden in de 4e eeuw in Syrië. Zij behandelden de zieken gratis, werden daardoor ook de anargyri (geldlozen) genoemd, en bekeerden zodoende ook velen tot het christendom. Feestdag: 1 november. Naar een Russische icoon uit Novgorod  16e eeuw.
Iconen Van Dyck