De Apostel Paulus (36x24 cm.) Paulus was aanvankelijk actief als vervolger van de ontluikende geloofsgemeenschap, die na de kruisiging van Christus ontstaan was. Hij bekeerde zich, toen hij op weg naar Damascus een visioen kreeg, waarin Jezus hem opriep Hem te volgen. Naar een icoon uit het Chilandar klooster – Athos – 14e eeuw.
Iconen Van Dyck