De ark van Noë (20,5 x 25,5 cm.) Hedendaagse Koptische icoon:   Genesis: Hoofdstuk 7: Jahwe zei tot Noach: Ga in de ark met heel uw gezin, want van dit geslacht zijt gij de enige die in mijn ogen rechtschapen is. Neem van alle reine dieren zeven paar, maar van alle onreine dieren één paar... Veertig dagen lang hield de vloed over de aarde aan...   Hoofdstuk 8: En God deed over de aarde een wind gaan, waardoor het water begon te zakken... Noach liet een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggezakt. Toen de duif tegen de avond terugkwam, droeg zij een olijftak in de bek. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij, en keek naar buiten. En zie, de aardbodem was droog...   Hoofdstuk 9: En God zei: Ik zet mijn boog in de wolken, die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij, de aarde, en alle levende wezens...
Iconen Van Dyck