De geboorte van Jezus (21x14 cm.) En het geschiedde als Zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat Zij baren zou. En Zij baarde haar eerstgeborene Zoon, wond Hem in doeken, en legde Hem neder in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats in de herberg was. (Lucas 2- vers 6-7)
Iconen Van Dyck