De Heilige Mattheus (31,5x25 cm.) Mattheus was een tollenaar die later discipel van Jezus werd. Zijn evangelie wordt gedateerd rond de jaren 70 – 80 Zijn feestdag in de Orthodoxe kerk: 16 november. Naar het voorbeeld van een Griekse icoon - 16e eeuw
Iconen Van Dyck