De Heilige Nikolaas (32,5x23,5 cm.) Werd in de 4e eeuw als Griek geboren in Klein Azië. Hij werd Bisschop van Myra, in het huidige Turkije. Door de vele wonderen toegeschreven aan zijn voorspraak, is hij ook bekend als wonderwerker Nikolaos. Zijn relieken werden later overgebracht naar Bari, in het zuidoosten van Italië. Om deze reden is hij ook bekend als Nikolaos van Bari. Icoon naar een Russisch voorbeeld uit de streek van Novgorod  eind 13e  begin 14e eeuw.
Iconen Van Dyck