De Heilige Nikolaas (30x23 cm.) De meest vereerde heilige van Rusland als beschermer van zeelui en kooplieden. Hij nam deel aan het eerste concilie van Nicea in 325, en trad op als bestrijder van de ketterse Arianen. Naamdag: 6 december. Naar een Russische icoon uit de 15e eeuw.
Iconen Van Dyck