De Heilige Panteleimon (31x26 cm.) Was een arts, en behoorde tot de anagyroi (de onbezoldigden) omdat hij gedurende zijn gehele leven zieken genas, zonder daar iets om terug te vragen, of zelfs vrijwillige gaven aan te nemen. Als symbool van zijn arts zijn houdt hij een medicijnkist en een scalpel in zijn handen. De oorspronkelijke icoon bevindt zich in het Chilandar klooster op Athos. -begin 14e eeuw-
Iconen Van Dyck