De Heilige Patricia (36x24 cm.) Patricia werd geboren in Constantinopel. Ze was mogelijk een afstammeling van Constantijn de Grote. Om te ontsnappen aan een gearrangeerd huwelijk, en om een religieus leven te leiden, ging ze op pelgrimstocht naar Jeruzalem en naar Rome, waar ze als kloosterlinge intrad. Ze keerde terug naar Constantinopel, en schonk al haar bezittingen aan de armen.Vervolgens ging ze naar Napels, waar ze in 665 overleed. Feestdag: 25 augustust Naar het voorbeeld van een hedendaagse icoon door Nickolas Papas.
Iconen Van Dyck