De vlucht naar Egypte (29x23 cm.) Een Engel had Jozef in een droom gewaarschuwd voor de moordzuchtige Herodes, die er op uit was Zijn pasgeboren Zoon te doden. Het gezin vluchtte hierop naar Egypte. Naar een voorbeeld van de Egyptische icoonschilder Isaac Fanous.
Iconen Van Dyck