Johannes van Damascus (35x26 cm.) Was afkomstig van een Arabische Christelijke familie. In 717 werd hij monnik in het Lavra van St Sabbas in Palestina. Hij was theoloog, een belangrijke verdediger van de iconen, en weerlegde de zwakte van het iconoclasme. Feestdag: 4 december. Naar een icoon uit de skite van St Anne – Athos – 14e eeuw.
Iconen Van Dyck