Michaël is een van de vier aartsengelen die in de bijbel genoemd worden. In het boek openbaring is hij de leider van de Goddelijke legerscharen die strijd voeren met Satan. Hij wordt ook beschouwd als de beschermer van de Israëlieten. De icoon van ons voorbeeld is Byzantijns, van Kretenzische oorsprong. Ze is geschilderd in de 16e eeuw, en bevindt zich in het Catharina klooster in de Sinaï, Egypte.
De Aartsengel Michaël  Sinaï (50x40cm)
Iconen Van Dyck