Wordt ook wel de gastvrijheid van Abraham genoemd. Abraham ontvangt drie jongelingen. Hij bereidt hun een maal, en verneemt dat zijn vrouw Sara een zoon zal krijgen. De drie mannen zijn een voorafbeelding van de Drievuldigheid, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Naar het voorbeeld van een Russische icoon door Andrej Roubljew – vroeg 15e eeuw.
De oudtestamentische Drievuldigheid
Iconen Van Dyck