De Heilige Simeon de Godsdrager (30,5x24 cm.) Volgens het 2e hoofdstuk van Lukas brachten Jozef en Maria hun pasgeboren Zoon naar de tempel om hem aan God op te dragen. Toen zij de tempel betraden kwam er een bejaarde op hen toe, Simeon, een gelovig man. Hij nam het Kind in zijn armen, en loofde God. Nu kon hij in vrede sterven, want met eigen ogen had hij Gods belofte, God zien, waar gemaakt in dit Kind. Naar een Russische icoon  15e eeuw.
Iconen Van Dyck