Tronende Christus (30x20 cm.) Christus is gezeten op een troon, met in Zijn linkerhand het evangelieboek, de rechterhand zegenend. De engel, de adelaar, de leeuw en de os in de vier hoeken verwijzen symbolisch naar de vier evangelisten.
Iconen Van Dyck