Christus iconen
Christus is de Griekse vertaling van het Aramese Messias, dat gezalfde betekend. Icoonschilders trachten het Christusportret in zijn ideale persoonlijkheid weer te geven. Het Christusbeeld op iconen is dan ook de representatie van de LOGOS, het woord Gods. Van de Christus iconen bestaan er vele typen. Meest bekend is de PANTOKRATOR afbeelding, de ALBEHEERSER. De koepel van de Orthodoxe kerk, symbool van het firmament, is voorbehouden voor de PANTOKRATOR. Hij domineert heel het heilsgebeuren in de kerk. Andere beeldtypen van de PANTOKRATOR zijn: Christus PSYCHOSOSTOS, de ZIELENREDDER, en Christus het TOORNIGE of grimmige oog. De niet door mensenhanden geschilderde afbeelding,  ACHEROPOEITOS of MANDYLION is gebaseerd op een legende van koning Abgar van Odessa. De TRONENDE Christus, afgebeeld als aartsbisschop komt ook veel voor op iconen, een DEËSIS met de Moeder Gods aan zijn rechter, en Johannes de voorloper aan zijn linker zijde is er een variatie op.  De afkorting van Jezus Christus: IC  XC wordt steeds op de iconen aangebracht.  
Tronende Christus Christus Psychosostes Pantocrator
Iconen Van Dyck