Feesten en andere iconen
In de Orthodoxe godsdienst kent men dertien belangrijke feesten: Het voornaamste, of het feest der feesten is het PAASFEEST waarmee men de VERRIJZENIS VAN CHRISTUS viert. In de iconografie wordt voor dit feest de icoon van de nederdaling ter helle afgebeeld. Christus verbreekt de poorten van de hel, en neemt Adam en Eva bij de hand, om ze te verlossen uit de hades. (onderwereld) De INTOCHT van Jezus in Jerusalem ( 1 week vóór Pasen ) De HEMELVAART VAN CHRISTUS  (40 dagen na Pasen) PINKSTEREN (50 dagen na Pasen) DOOPSEL VAN CHRISTUS  6 januari OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL  2 februari AANKONDIGING VAN DE ENGEL GABRIËL AAN MARIA  25 maart TRANSFIGURATIE OP DE BERG TABOR  6 augustus DORMITIO, OF ONTSLAPEN VAN DE MOEDER GODS 15 augustus DE GEBOORTE VAN DE MOEDER GODS  8 september KRUISVERHEFFING  14 september OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL  21 november GEBOORTE VAN CHRISTUS  25 december In deze rubriek kan u ook iconen bekijken die niet tot een bepaalde categorie behoren, zoals samengestelde iconen, iconen die een bepaalde gebeurtenis voorstellen, kruisbeelden enz.
De Oudtestamentische  Drievuldigheid De boodschap van de  Engel Gabriel aan Maria De transfiguratie  op de berg Tabor Aartsengel  Michael-Archistrateeg De ontmoeting van Joachim en Anna De geboorte van Jezus Zegekruis Het brandende,  niet verbrandende braambos De Kruisdood De verrijzenis  of Anastasis De aankondiging  of Annunciatie
Iconen Van Dyck