Engelen en Heiligen iconen
Heilig is een titel dat in het christendom wordt toegekend aan personen die overleden zijn, maar die bijzonder rechtschapen en gelovig geleefd hebben. In de Oosters- Orthodoxe kerk worden vele heiligen vereerd. Ze vervullen een belangrijke rol in de liturgie. Sommige heiligen dragen een attribuut mee, dat verwijst naar hun levenswijze, of hun dood. Een evangelist draagt meestal een bijbel of schriftrol mee, een heilige die de marteldood stierf, een kruis. Soldaten heiligen worden vaak met een zwaard of lans afgebeeld. Engel komt van het Griekse angelos, wat boodschapper betekend. Engelen zijn bovennatuurlijke verstandelijke wezens. Ze worden vaak afgebeeld in de meeste monolithische godsdiensten als beschermer of boodschapper. Ze beschikken over bovenmenselijke eigenschappen. Meest bekend op iconen zijn de Aartsengel Michaël als aanvoerder van de hemelse legerscharen, en de Aartsengel Gabriël als brenger van de boodschap aan Maria. Vaak worden ook serafijnen afgebeeld in de iconenkunst, bvb. bij de tronende Christus.  
De Profeet Elia Cosmas en Damianos De Heilige Nikolaas De Heilige Mattheus Simeon de Godsdrager De Heilige Norbertus De Heilige Nikolaas De Evangelist Lucas De Apostel Paulus De Heilige Marina Boris en Gleb De Evangelist Marcus De Heilige Spiridon De Apostelen Petrus en Paulus De Profeet Elia in de woestijn De Heilige Damiaan De Evangelist Mattheus De Heilige Xenia De Heilige Jacobus De Heilige Joris met de draak Johannes van Damascus Saint Robert van Blois De Heilige Silouan de Athoniet De Heilige Johannes  Theologos in stilzwijgen Aartsengelen Michael en Gabriel De Aartsengel Michael De Heilige Christina Santa Fina De Heilige Antonius de Grote De Heilige Moeder Teresa De Heilige Panteleimon De Aartsengel Michael Johannes de Doper De Aartsengel Michael De Heilige Johannes Theologos De Heilige Patricia De Apostel Paulus De Aartsengel Michael Sinaï
Iconen Van Dyck